Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez Infinito Paulę Wąsiewicz właściciela Polskiej Szkoły Gastronomicznej /https://www.polskaszkolagastronomiczna.pl/ /https://www.polskaszkolagastronomiczna.com/.

 

I. Obowiązek administracyjny

Spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) Infinito Paula Wąsiewicz informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infinito Paula Wąsiewicz z siedzibą w Augustowie, Mostowa 19, 16-300 Augustów, NIP 522 137 18 32 (dalej „PSG”). Z PSG może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod następującym adresem e-mail: recepcja.psg@gmail.com.

1. Pani/Pana dane osobowe /imię, nazwisko, adres mailowy, telefon (nie jest wymagany) przekazane nam poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.polskaszkolagastronomiczna.pl i www.polskaszkolagastronomiczna.com będą przetwarzane w celu:

  • rezerwacji szkolenia, warsztatu kulinarnego i przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością PSG

  • udzielenia odpowiedzi na zadawane PSG pytania

Przetwarzanie Pani/Pana danych przez PSG w zakresie określonym w niniejszym pkt 1 jest niezbędne do przedstawiania Pani/Panu oferty szkoleniowej, warsztatu kulinarnego, oferty handlowej, a także do wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem na późniejszym etapie, o ile wyrazi Pani/Pan wolę zawarcia takiej umowy.

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w niniejszym punkcie 1, będą przechowywane przez okres niezbędny do przedstawienia i przyjęcia oferty (związanie ofertą) handlowej lub okres nie dłuższy niż maksymalny czas przedawnienia roszczeń wynikających z zaprezentowanej oferty. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane zostaną trwale usunięte albo zanonimizowane. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

2. Pani/Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, będą przetwarzane w celu marketingowym, tj. promocji produktów i usług własnych PSG.

Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych, w zakresie określonym w niniejszym punkcie 2, będzie się odbywało na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PSG tj. promocji produktów i usług własnych PSG.

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w punkcie 2, będą przechowywane przez PSG najdłużej do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu w tym zakresie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

3. Zabezpieczamy w czasie rzeczywistym naszą stronę internetową poprzez certyfikat bezpieczeństwa Sectigo RSA Domain Validation Secure Server.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie PSG.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.

 

II. Pliki Cookies

1. Na Stronie internetowej używamy plików cookies, które umożliwiają dostosowanie zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

2. Pliki cookies to pliki, które Strona internetowa zapisuje w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on Stronę internetową. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

3. Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej:

  • pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika

  • pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:

  • do zapewnienia sesji Użytkownika

  • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych

  • w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych Stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika

4. Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i w żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika. Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:

a) Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej lub całkowitą utratę możliwości korzystania ze Strony internetowej,

b) Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika.

III. Analiza internetowa

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy technologie trackingowe (Google Analytics). Google Analytics wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Pobierz dokument